درباره ما

سایت شبکه آموزش در راستای آموزشی پویا و سریع بنا شده است واز بهترین متد آموزش در دنیای امروز بهره گرفته است.هدف ما ایجاد یک شبکه آموزشی بسیار سودمند است. این سایت در سال ۱۳۹۴ توسط اینجانب باقر صفایی راه اندازی گردید . تخصص ها :مترجم -طراح سایت – بازاریابی شبکه ای -موسیقی

این سایت در ضمینه مقاله های آموزشی مختصر و مفید و همچنین آموزشهای تخصصی در بعضی از رشته های مندرج در سایت توسط اساتید مجرب فعالیت مینماید  ویک سری محصولات  آموزشی نیز در فروشگاه سایت عرضه شده است .