رنگ تعلق

0

معنا و مفهوم رنگ تعلق چیست؟

*رنگ

*: اثری است که در روی چشم از انوار منعکس بوسیله ٔ اجسام احساس می شود.
رنگ اجسام : بغیر از منابع نور، رنگ هر جسم بستگی به نوری دارد که آن جسم منعکس میکند

*-تعلق

*دلبستگی داشتن . ۲ – آویخته شدن

*پیوستگی و دوستی و محبت و دلبستگی و اتصال و ارتباط.

*+یکی از معانی مهم و موثر در ارتباط انسان و محیط که مورد توجه طراحان بوده است. حس تعلق می باشد. در روش های طراحی محیطی-علی رغم استفاده فراوان از این واژه-تعریف مشخص و معینی از این معنا و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه نگردیده است
[purchase_link id=”2053″ style=”button” color=”green” text=”فایل کامل پاورپوینت این مقاله را دریافت نمایید”]

به اشتراک بزارید

درباره نویسنده

پاسخ دهید