شرایط و قوانین

کاربر محترم تمامی محصولات فروشگاه سایت معتبر و مطابق با قوانین تجارت الکترونیک میباشد و محتوای تمامی لوح های فشرده ارائه شده مطالبق با توضیحات ارائه شده محصول میباشد لذا تقاضا میشود ابتدا توضیحات هر محصول را با دقت مطالعه و مطابق با نیاز خود خرید نمایید. سفارش محصول از طرف شما به معنای پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات فروشگاه است.

شرایط و ضوابط همکاری با ما

اساتید و نویسندگان مقاله های آموزشی و علمی برای نشر و انتشار محتوای آموزشی خود در این پایگاه اینترنتی ملزم به رعایت قوانین زیر می باشند .

۱- کلیه محتویات آموزشی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

۲- حق گپی رایت مقاله ها و آموزشها رعایت گردد و اگر مطلبی از جایی نقل میگردد ذکر منبع گردد .

۳- همکاری ما با اشخاصی پایداری خواهد داشت که مطالب آموزشی و مقاله های خود را منتشر نمایند.

۴- در صورت ارائه محصول در فروشگاه شبکه آموزش تمامی قوانین مربوط به انتشار لوح های فشرده رعایت گردد.

۵- تمامی محتویات منتشر شده از طرف شما با نام شما انتشار خواهد یافت و مسئولیت صحت و سقم مطلب آموزشی تماما بر عهده نویسنده است و هر گونه شکایت و زیانی از طرف شما منجر به قطع همکاری و در صورت نیاز معرفی به مراجع ذیصلاح خواهد بود.

۶- سایت شبکه آموزش تمامی حقوق معنوی و مادی سایت را برای خود محفوظ میدارد و تنها منافع تعیین شده در بخش همکاری با ما برای نویسنده محفوظ است و قرار داد فیمابین بین ما و شما بطور کامل اجرا میشود.

۷- در صورت اتمام همکاری از طرف شما یا ما مطالب آموزشی منتشر شده نویسنده با رضایت نویسنده باقی خواهد ماند در غیر اینصورت حذف میگردد.

۸- رعایت نکردن قرار داد فیمابین از طرف شما منجر به قطع همکاری و لغو تعهدات خواهد شد.

۹- شبکه آموزش نسبت به تعهدات ذکر شده در قرار داد فی مابین ملزم است و توقعات خارج از توان سایت مورد پذیرش نمیباشد.

۱۰- آغاز همکاری نویسنده با شبکه آموزش به معنای مطالعه و پذیرش شرایط و قوانین ذکر شده است.